Groepsgerichte coaching

Jullie coach in Leiden en omgeving.

Teamcoaching: het begeleiden van teamontwikkeling met als doel verhoging van werkplezier en effectiviteit. Als teamcoach richt ik me op vergroting van het bewustzijn van de onderlinge interactiepatronen en de effecten hiervan. Het kan gaan om teams die hun samenwerking willen verbeteren, die tot een heldere rolverdeling willen komen en hun kwaliteiten in beeld willen brengen of een gezamenlijke koers willen bepalen.

Coaching van leergroepen: Ik coach en begeleid ook mensen in groepsverband die niet met elkaar samenwerken. Deelnemen aan leergroepen draagt sterk bij aan het ontwikkelen van effectief gedrag. Ik hanteer indien van toepassing een systemische benadering waarbij een ieder de gelegenheid krijgt zich bewust te worden van de systemische achtergrond van bepaalde gevoelens, patronen en gedragingen.