Supervisie/Intervisie

Jouw coach in Leiden en omgeving.

Supervisie: een didactische methode van coaching voor het ontwikkelen van de beroepsbekwaamheid en beroepsidentiteit in relatie afhankelijke beroepen en functies.

Begeleide intervisie: een didactische methode die als doel heeft een kleine groep professionele werkers te leren of te ondersteunen om als intervisiegroep te functioneren. Intervisie kenmerkt zich door het bespreken van de persoonlijke relaties van de deelnemende professionals tot bepaalde ervaringen en vraagstukken om zodoende de professionaliteit te vergroten.